Facebook Instagram

Miejsca, w których narażamy się na kontakt z bakteriami.

Wszyscy jesteśmy codziennie narażeni na bakterie znajdujące się na każdej powierzchni, którą dotykamy.  W zależności od ilości osób, która ma styczność z naszym codziennym otoczeniem, wyróżniamy powierzchnie znacząco, średnio lub umiarkowanie skażone bakteryjnie. Oczywiście istnieje zależność pomiędzy miejscami... Czytaj więcej

Bakterie

Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) to grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii. Mogą mieć różne kształty, np. kulisty, pałeczkowaty lub spiralny. Bakterie występują we wszystkich środowiskach. Możn... Czytaj więcej